Misbruik machtspositie Philips door weigering octrooi-licentie?

Misbruik machtspositie Philips door weigering octrooi-licentie?

ASUS stelde in een octrooizaak dat Philips misbruik heeft gemaakt van haar dominante positie. Dat misbruik zou bestaan uit de weigering van Philips om ASUS een licentie onder FRAND-voorwaarden te verlenen voor haar standaard essentiële octrooi voor 3G. Gezien die weigering zou het uitoefenen van haar octrooirechten door Philips misbruik van machtspositie opleveren, volgens de rechtsnorm die in het Huawei/ZTE-arrest door het Hof van Justitie van de Europese Unie is geformuleerd.