De acte clair in het EU-recht

De acte clair in het EU-recht

De kans om in het EU-recht een acte clair tegen te komen is ongeveer even groot als de kans op een eenhoorn, aldus advocaat-generaal Wahl van het Hof van Justitie in 2015. Die doet zich namelijk slechts voor als over de juiste interpretatie van het EU-recht geen redelijke twijfel kan bestaan—noch bij de betrokken nationale rechter, noch bij het Hof van Justitie. Nationale hoogste rechters moeten dus bijna elke EU-rechtelijke vraag die aan hen wordt voorgelegd prejudicieel doorschuiven naar het Hof, met alle vertraging en complicaties van dien. In de onderhavige zaak karakteriseert advocaat-generaal Bobek de voorwaarden voor een acte clair als de 'slapende honden van het Unierecht'.