Niet-wijzigingsbeding niet van toepassing op overeenkomsten inzake kinderalimentatie

Niet-wijzigingsbeding niet van toepassing op overeenkomsten inzake kinderalimentatie

Een niet-wijzigingsbeding in een echtscheidingsconvenant ziet op zowel de kinder- als de partnerbijdrage. De rechtbank oordeelde dat een dergelijk beding niet van toepassing kan zijn op overeenkomsten ter zake van kinderalimentatie, maar uitsluitend betrekking heeft op partneralimentatie. Het hof volgt dit oordeel en beziet dan ook slechts ten aanzien van de uitkering tot het levensonderhoud van de partner of deze niettegenstaande het niet-wijzigingsbeding dient te worden gewijzigd.