Uitsluitende toepasselijkheid van artikel 1:263a BW

Uitsluitende toepasselijkheid van artikel 1:263a BW

Een redelijke uitleg van de artikelen 1:258 BW en 1:263a BW brengt mee dat artikel 1:263a BW ondanks zijn formulering ook—en in verband met de ruimere rechtsbescherming: bij uitsluiting—van toepassing is in een geval waarin de minderjarige zijn hoofdverblijf heeft bij een van zijn met het gezag belaste ouders en een contact beperkende aanwijzing wordt gegeven met betrekking tot de andere met het gezag belaste ouder bij wie hij niet zijn hoofdverblijf heeft.