Hof weigert scheiding

Hof weigert scheiding

Het is zeldzaam dat een uitgesproken echtscheiding in hoger beroep wordt teruggedraaid. De casus: een chronisch zieke vrouw wil scheiden van haar man, die echter betwist dat er van een duurzame ontwrichting sprake is. De vrouw wil bovendien na de scheiding blijven samenwonen en door haar man verzorgd blijven worden. Het hof oordeelt dat de ontwrichting van het huwelijk onvoldoende was gemotiveerd.