Verdeling draagkracht over in verschillende landen woonachtige kinderen

Verdeling draagkracht over in verschillende landen woonachtige kinderen

Bij de verdeling van de draagkracht van een onderhoudsplichtige over kinderen uit twee relaties kan (een duidelijk verschil in) de behoefte van deze kinderen een rol spelen. Indien sprake is van in verschillende landen woonachtige kinderen kan ook een verschil in kosten van levensonderhoud tussen die landen van belang zijn bij het bepalen van de behoefte.