Beleid Belastingdienst bij successie kunstvoorwerpen

Beleid Belastingdienst bij successie kunstvoorwerpen

De Successiewet biedt de mogelijkheid om erfbelasting te betalen met een kunstvoorwerp van nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang. Het kunstvoorwerp moet onderdeel uitgemaakt hebben van de nalatenschap waarover de erfbelasting is geheven. 120 procent van de waarde van het voorwerp mag voor de betaling van de erfbelasting worden aangewend.
De toepassing van de betalingsregeling bij mede-eigendom is omgeven met zo veel vragen, dat geadviseerd wordt de huidige regelgeving alleen toe te passen in zeer overzichtelijke partnersituaties. Dit staat in openbaar gemaakte documenten over het beleid van de Belastingdienst bij het overgaan van cultuur- en kunstobjecten.