Altijd samenplaatsing broers en zussen in geval van uithuisplaatsing?

Altijd samenplaatsing broers en zussen in geval van uithuisplaatsing?

In geval van uithuisplaatsing van meerdere kinderen uit één gezin is het nog niet vanzelfsprekend dat broers en zussen samen in een pleeggezin worden geplaatst. Er hebben zich echter enkele ontwikkelingen voorgedaan. Zo formuleerde de Rechtbank Den Haag het uitgangspunt dat broers en zussen in beginsel niet van elkaar gescheiden mogen worden, mede gelet op het belang van continuïteit in de opvoeding en het behoud van familiebanden.