Een tweede ronde bij gebrek aan draagkracht?

Een tweede ronde bij gebrek aan draagkracht?

Begin 2020 besliste het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om een man die het hof onvoldoende had geïnformeerd over zijn financiële situatie, af te straffen. In een langlopende echtscheidingsprocedure had het hof de man al eens in de gelegenheid gesteld om nadere stukken in het geding te brengen. De man had dit gedeeltelijk gedaan, maar bood pas in de vervolgprocedure aan om nog ontbrekende informatie aan te vullen. Het hof bepaalde dat dat te laat was.
Eind 2020 verscheen echter een andere uitspraak van hetzelfde hof. In die zaak koos het hof ervoor om een man die onvoldoende informatie had gegeven over zijn draagkracht, bij tussenbeschikking te bevelen om op grond van artikel 22 Rv nadere financiële stukken in het geding te brengen.