Gemeenten mochten Wmo-huishoudhulp niet baseren op zelf bedachte normtijden

Gemeenten mochten Wmo-huishoudhulp niet baseren op zelf bedachte normtijden

Teneinde normtijden voor huishoudelijke hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te bepalen, hebben enkele gemeenten KPMG ingeschakeld, die onafhankelijk en deugdelijk onderzoek gedaan heeft. De gemeenten hebben vervolgens andere beleidskeuzes gemaakt. Men mocht de door henzelf gefabriceerde normtijden niet gebruiken als argument om het aantal uren huishoudelijke hulp vast te stellen. In de rechtspraak van de CRvB werd tot op heden alleen het CIZ Protocol Huishoudelijke Verzorging erkend als zijnde deugdelijk onderzoek.