Onduidelijke polisvoorwaarden voor rekening en risico van zorgverzekeraar

Onduidelijke polisvoorwaarden voor rekening en risico van zorgverzekeraar

Partijen verschillen van mening over de vraag of de aangevraagde zorg (d.w.z. het plaatsen van gebitsimplantaten) onder de dekking van de zorgverzekeringsovereenkomst valt. Volgens zorgverzekeraar IZA heeft de verzekerde geen recht op deze zorg overeenkomstig de polisvoorwaarden. De rechtbank overweegt dat IZA haar polisvoorwaarden scherper had moeten formuleren.