De informatieverplichting van de zorgaanbieder: een wettelijke verplichting?

De informatieverplichting van de zorgaanbieder: een wettelijke verplichting?

Naar aanleiding van jurisprudentie wordt verkend waar de grens ligt van de verplichting voor zorgaanbieders om patiënten te informeren. De grenzen worden bepaald door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet marktordening gezondheidszorg en de interpretatie die daaraan wordt gegeven door de rechtspraak en de Nederlandse Zorgautoriteit.