Geen recht op jeugdhulp in geval van 'voldoende eigen kracht'

Geen recht op jeugdhulp in geval van 'voldoende eigen kracht'

De gemeente Zwijndrecht hoeft geen pgb voor jeugdhulp te verstrekken aan ouders die over toereikende mogelijkheden en probleemoplossend vermogen beschikken 'om zelf de aangevraagde hulp en ondersteuning te kunnen bieden'. Daarbij wijst de CRvB erop dat het onder de oude wetgeving bestaande wettelijke recht op zorg is vervangen door een jeugdhulpplicht voor gemeenten. Het doel van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving.