Steeds nieuwe beoordeling dwangbehandeling bij overplaatsing naar andere instelling

Steeds nieuwe beoordeling dwangbehandeling bij overplaatsing naar andere instelling

Bij dwangbehandeling op grond van het 'externe gevaarscriterium' (artikel 38c lid 1 onder a Wet Bopz) dient er na een overplaatsing naar een ander psychiatrisch ziekenhuis opnieuw een beoordeling door de behandelaar in het andere ziekenhuis omtrent de dwangbehandeling plaats te vinden. Dit geldt ook indien er sprake is van overplaatsing naar een andere vestiging van dezelfde zorginstelling.