Baanbrekende uitspraak rekenrente letselschade

Baanbrekende uitspraak rekenrente letselschade

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bepaald dat bij de kapitalisatie van letselschade moet worden uitgegaan van de concept-richtlijn van De Letselschade Raad. Concreet betekent dit voor de eerste vijf jaren na kapitalisatiedatum 1,3 procent rendement en 1,5 procent inflatie (-0,2 procent rekenrente), voor de daarop volgende 15 jaren: 2,2 procent rendement en 1,6 procent inflatie (0,6 procent rekenrente) en voor de jaren daarna (dus na het 20e jaar): 3,6 procent rendement en 1,9 procent inflatie (1,7 procent rekenrente). De richtlijn waar deze uitspraak op leunt, is echter nooit aangenomen door de Letselschade Raad.