Inzagerecht in medisch dossier voor nabestaande van overleden patiŽnt

Inzagerecht in medisch dossier voor nabestaande van overleden patiënt

Het Gerechtshof Den Haag overweegt in deze zaak dat, als de patiënt ('niet al te generieke') toestemming heeft verleend voor het opvragen en inzien van het medisch dossier na het overlijden en een nabestaande aan de arts op grond van deze toestemming inzage en afschrift verzoekt, de arts verplicht is volledig aan dat verzoek te voldoen. Daarbij wordt aangesloten bij het (nog niet in werking getreden) artikel 7:458a lid 1 BW, waarin schriftelijke toestemming van de overledene en het geval dat bij inzage een zwaarwegend belang bestaat als zelfstandige, niet-cumulatieve, gronden voor het recht op inzage worden genoemd.