Proefschrift: De rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp

Proefschrift: De rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp bestaat in Nederland sinds 2008. Kinderen met heftige problematiek die zich aan hulp willen onttrekken, kunnen door de kinderrechter in een gesloten instelling worden geplaatst. Het VN-Kinderrechtenverdrag en andere rechtsbronnen geven aan dat het opsluiten van kinderen slechts bij uitzondering, als laatste maatregel en voor de kortst mogelijke duur mag worden toegepast. Maria de Jong stelde in haar proefschrift een kinder- en mensenrechtentoetsingskader op, waaraan de afweging of een gesloten plaatsing gerechtvaardigd is, getoetst kan worden. Dat kader legde zij naast alle 586 rechterlijke uitspraken die sinds 2008 gedaan zijn. Het jurisprudentieonderzoek laat zien dat de rechterlijke motivering eerder probleembeschrijvend van aard is, dan doel- en oplossingsgericht. Hieruit kan worden geconcludeerd dat kinderrechters met name aan het noodzaakscriterium toetsen en in veel mindere mate aan het doelmatigheidscriterium.