Heimelijk opgenomen geluidsopnames inbrengen bij de tuchtrechter: niet onrechtmatig

Heimelijk opgenomen geluidsopnames inbrengen bij de tuchtrechter: niet onrechtmatig

Het als bewijsmiddel indienen van heimelijk opgenomen geluidsopnames en het gebruik daarvan door de tuchtrechter is niet zonder meer onrechtmatig, tenzij er sprake is van bijkomende omstandigheden. De betrokken gesprekspartners van de opname niet informeren kan dan wel onfatsoenlijk zijn, maar het leidt niet altijd tot uitsluiting van bewijs.