Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg biedt geen basis voor verplichte coronatest

Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg biedt geen basis voor verplichte coronatest

Een zaak waarin verzoekster met een crisismaatregel was opgenomen in een kliniek, waar zij onder meer werd gedwongen een coronatest te ondergaan. Volgens verzoekster isómet nameóde gedwongen test in strijd met de toegestane vormen van verplichte zorg. Zij krijgt een schadevergoeding wegens aantasting van de lichamelijke integriteit.