Het machtigingsvereiste: een machtig sturingsinstrument voor zorgverzekeraars?

Het machtigingsvereiste: een machtig sturingsinstrument voor zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars zijn in de Zorgverzekeringswet aangewezen als de 'doelmatige, klantgerichte regisseurs van de zorg'. Met verschillende instrumenten proberen zorgverzekeraars aan deze regisseursrol handen en voeten te geven. Eén van die instrumenten is het machtigingsvereiste, dat opgenomen kan worden in de zorgverzekeringspolis. Het machtigingsvereiste houdt in dat verzekerden voorafgaand aan de zorglevering toestemming moeten krijgen van de zorgverzekeraar voor de vergoeding van bepaalde behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen dan wel voor de toegang tot bepaalde (typen van) zorgaanbieders. Blijft toestemming uit, dan wordt de desbetreffende zorg niet vergoed. Is het machtigingsinstrument voor zorgverzekeraars van toegevoegde waarde?