De herzieningsprocedure van medische tuchtzaken herzien

De herzieningsprocedure van medische tuchtzaken herzien

Een huisarts vroeg bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg om herziening van een tuchtzaak, op grond van het feit dat de tuchtrechter tot drie keer toe heeft geweigerd een opgeroepen en aangezegde getuige te horen. Met deze baanbrekende uitspraak is herziening voortaan ook mogelijk in gevallen waarin bij de behandeling van een klacht door een medisch tuchtcollege sprake is van schending van fundamentele rechtsbeginselen.