Rol betrokkene in beoordeling Wmo-aanvraag

Rol betrokkene in beoordeling Wmo-aanvraag

Een zaak over de rol van de betrokkene bij de beoordeling van een Wmo-aanvraag. Uit de uitspraak volgt dat van de betrokkene mag worden verwacht om actief mee te werken aan een medisch onderzoek, bijvoorbeeld door te reageren op verzoeken om een machtiging te tekenen om informatie in te winnen bij een behandelaar.