AG HvJ EU: online platforms niet aansprakelijk voor onrechtmatige content

AG HvJ EU: online platforms niet aansprakelijk voor onrechtmatige content

Als gebruikers van YouTube zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden, is het platform dan aansprakelijk? Deze vraag zal het Hof van Justitie op korte termijn beantwoorden. Vooruitlopend daarop concludeerde de Advocaat-Generaal dat platforms in beginsel niet aansprakelijk zijn.