Rechtspraak: regel inzet van online 'lokpuber' beter

Rechtspraak: regel inzet van online 'lokpuber' beter

De Raad voor de rechtspraak stelt in een advies inzake het Wetsvoorstel computercriminaliteit III dat duidelijker gemaakt moet worden wanneer en hoe 'lokpubers' ingezet mogen worden bij de opsporing van grooming. Anders bestaat het risico dat de inzet van een dergelijk middel wettelijk niet door de beugel kan, omdat daarbij de grens met het (niet toegestane) uitlokken wordt overschreden.