IT-contracten: praktische tips en aandachtspunten (deel 916)

IT-contracten: praktische tips en aandachtspunten (deel 916)

Een online naslagwerk over IT-contracten. Aan de hand van een gemiddeld IT-contract wordt iedere clausule nader bekeken.