Negatieve recensie onrechtmatig bij gebrek aan daadwerkelijke ervaring met bedrijf

Negatieve recensie onrechtmatig bij gebrek aan daadwerkelijke ervaring met bedrijf

In deze zaak oordeelt de voorzieningenrechter dat recensies (in casu te vinden op Google en Google Maps) onrechtmatig zijn, wanneer deze niet zijn gebaseerd op daadwerkelijke ervaringen met een bedrijf.