Zoekmachine moet links verwijderen naar informatie die kennelijk onjuist is

Zoekmachine moet links verwijderen naar informatie die kennelijk onjuist is

Wat betreft de verplichtingen van degene die verzoekt om de verwijdering van links omdat die zouden leiden naar onjuiste inhoud, benadrukt het Hof van Justitie dat betrokkenen moeten aantonen dat de informatie, of een niet onbeduidend deel daarvan, kennelijk onjuist is. Om te vermijden dat de verzoeker een buitensporige bewijslast draagt die het nuttig effect van het recht op verwijdering van links kan ondermijnen, hoeft hij echter alleen het bewijs te leveren dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.