Registratie van logo's in grijs, zwart-wit of kleur?

Registratie van logo's in grijs, zwart-wit of kleur?

Veel beeldmerken of logo's binnen de EU zijn in zwart-wit als merk geregistreerd, terwijl alleen de kleurvariant van het logo wordt gebruikt. De gedachte hierachter is dat een merk geregistreerd in zwart-wit alle kleuren dekt. Hierdoor komen echter verschillende vragen op. Is een beeldmerk uitgevoerd in grijs of zwart-wit identiek aan hetzelfde merk in kleur? Kan de registratie van een merk in grijs of zwart-wit dienen als basis voor latere registraties van datzelfde merk in kleur?