Hoge Raad over vormmerk, techniekexceptie en slaafse nabootsing

Hoge Raad over vormmerk, techniekexceptie en slaafse nabootsing

Aan de orde is of het vormmerk van het 'sta-zakje' fruitsap van Capri Sun nietig is omdat alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakje functioneel/technisch zijn bepaald. Bij de behandeling van deze vraag gaat de Hoge Raad uitgebreid in op de techniekexceptie. De omstandigheid dat alternatieve vormen bestaan voor het bereiken van dezelfde technische uitkomst, zet de techniekexceptie niet opzij. Verder overweegt de HR dat, ter voorkoming van nodeloze verwarring, voldoende kan zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen, indien er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen.