Kraftwerk-arrest: fonogrammenproducent kan sampling van zijn werk beletten

Kraftwerk-arrest: fonogrammenproducent kan sampling van zijn werk beletten

Sampling is een techniek waarbij met behulp van elektronische apparatuur fragmenten (fonogrammen) van een bestaand muziekstuk worden gebruikt in een nieuwe compositie. Bij het hergebruik worden deze fonogrammen vaak gemixt, gewijzigd en herhaald. Daardoor zijn ze in het nieuwe werk soms meer, soms minder herkenbaar.
De muziekgroep Kraftwerk meent in deze procedure dat een sample van twee seconden van door hen geproduceerde muziek uit 1977 is gebruikt in een nieuw muziekwerk van een derde. Kraftwerk meent dat dit gebruik inbreuk maakt op hun naburige recht. Het Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over deze juridische strijd, die al decennia duurt. Sampling mag niet zonder toestemming van rechthebbenden, behalve als het geluidsfragment onherkenbaar verwerkt is in het nieuwe nummer. Het arrest heeft grote gevolgen voor de manier waarop artiesten moeten omgaan met samples.