Begrip 'passende schadeloosstelling' uit de Handhavingsrichtlijn

Begrip 'passende schadeloosstelling' uit de Handhavingsrichtlijn

Het begrip “passende schadeloosstelling” uit Handhavingsrichtlijn vormt een autonoom Unierechtelijk begrip dat een uniforme uitlegging moet krijgen: indien bepaling niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst moet deze normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd.