Het grensvlak van intellectuele eigendom en het algemene vermogens- en verbintenissenrecht

Het grensvlak van intellectuele eigendom en het algemene vermogens- en verbintenissenrecht

In een noot bij een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant gaat raadsheer Hendrik Struik in op de vragen die kunnen ontstaan op het grensvlak van intellectuele-eigendomsrechten en het algemene vermogens- en verbintenissenrecht, en van de moeilijkheid van het vinden van antwoorden die in de beide systemen passen.