Geen merkregistratie vanwege strijd met goede zeden