Handhaving op luchtkwaliteit niet af te dwingen bij bestuursrechter

Handhaving op luchtkwaliteit niet af te dwingen bij bestuursrechter

De Europese Commissie heeft een Richtlijn opgesteld met grenswaarden voor en maatregelen tegen verschillende schadelijke stoffen in de lucht. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Kunnen burgers de naleving van de luchtkwaliteitsnormen afdwingen aan de hand van een handhavingsverzoek aan de staatssecretaris? De Raad van State beantwoordt deze vraag ontkennend.