(Niet zomaar) afzien van handhaving vanwege bijzondere omstandigheden

(Niet zomaar) afzien van handhaving vanwege bijzondere omstandigheden

De vaste rechtsregel van de Afdeling luidt in dit verband dat het bevoegde bestuursorgaan in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift slechts onder bijzondere omstandigheden van handhavend optreden mag afzien.
Deze uitspraak laat zien dat een bestuursorgaan niet lichtzinnig tot het oordeel mag komen dat er bijzondere omstandigheden zijn die maken dat handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, zeker wanneer de verzoeker of andere derden een reŽel belang hebben bij handhaving.