Geen verkopersdwaling bij verkoop percelen aan gemeente

Geen verkopersdwaling bij verkoop percelen aan gemeente

Een ondernemer verkoopt percelen grond aan een gemeente die op dat moment bezig was met herbestemming. Verkoper stelt dat hij, indien hij dat had geweten, de percelen niet of tegen een hogere prijs had verkocht. De rechtbank wijst het beroep op verkopersdwaling af. Een gemeente is als koper niet verplicht aan de verkoper stukken over herbestemming te verschaffen.