Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november 2014

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november 2014

Aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten, wordt eenvoudiger. Het vergunningvrij vergroten van een hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan.