Een binnenplanse afwijking moet ook gemotiveerd worden

Een binnenplanse afwijking moet ook gemotiveerd worden

Een gemeente moet in een omgevingsvergunning een belangenafweging maken, als er wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De praktijk leert dat aanvragers van omgevingsvergunningen er standaard van uitgaan dat een binnenplanse afwijking altijd door een gemeente wordt afgegeven. Dat is niet zo.