Nietigverklaring voorkeursrecht disproportioneel

Nietigverklaring voorkeursrecht disproportioneel

Nu gebiedsontwikkeling is aangetrokken, maken gemeenten (weer) met enige regelmaat gebruik van het instrumentarium van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Anders dan een jaar of tien geleden (voor de economische crisis), leidt dit niet tot veel jurisprudentie. Af en toe passeert echter een interessante beschikking de revue.