Medeplegen in het bestuursrecht: hoogte van boete getoetst aan evenredigheidscriterium

Medeplegen in het bestuursrecht: hoogte van boete getoetst aan evenredigheidscriterium

Deze uitspraak is onder meer interessant vanwege de toets van de hoogte van de boete aan het evenredigheidscriterium. De Afdeling oordeelt dat de rol van de medepleger, hoewel essentieel genoeg om als zodanig te kwalificeren, beperkt is geweest—waardoor de boete wordt gematigd.