Toezichthouder hoeft overtreding niet zelf waar te nemen voor verbeurte van dwangsom

Toezichthouder hoeft overtreding niet zelf waar te nemen voor verbeurte van dwangsom

Volgens vaste jurisprudentie dient aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen. Vaststelling van deze feiten dient te gebeuren door een ter zake deskundige medewerker (toezichthouder). Het is echter niet zo dat alle relevante feiten en omstandigheden daadwerkelijk door toezichthouders zelf dienen te zijn waargenomen; dit kunnen zij ook afleiden uit door hen aangetroffen stukken.