Staat vanaf 2005 aansprakelijk voor schade als gevolg van gaswinning in Groningen

Staat vanaf 2005 aansprakelijk voor schade als gevolg van gaswinning in Groningen

De Hoge Raad is van oordeel dat de Staat in ieder geval vanaf 1 januari 2005 op de hoogte had moeten zijn van de reële kans op ernstige of wijdverbreide schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Voor het antwoord op de vraag of de Staat aansprakelijk is, is daarmee vanaf die datum beslissend of de Staat heeft nagelaten tijdig de passende en redelijkerwijs te verlangen maatregelen te nemen om dergelijke schade te voorkomen. Die vraag moet de rechtbank beantwoorden.