Bestuursrechtelijke vragen bij geluidhinder

Bestuursrechtelijke vragen bij geluidhinder

Deze zaak gaat vanuit omgevingsrechtelijk oogpunt over geluidhinder en vanuit bestuursrechtelijk oogpunt over het belanghebbendebegrip en het relativiteitsvereiste. De Afdeling overweegt onder meer dat de regeling in de Wet geluidhinder die als doel heeft om bewoners van te bouwen woningen te beschermen, niet tevens bedoeld is om de belangen van omwonenden te dienen.