ADC-toets biedt uitweg uit PAS-impasse

ADC-toets biedt uitweg uit PAS-impasse

De Afdeling deed een positieve uitspraak over het bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'. Om het plan langs de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-impasse te manouvreren, werd een 'PAS-loze' projectspecifieke passende beoordeling uitgevoerd, inclusief ADC-toets. Daarmee kon het de toets der kritiek doorstaan. De uitspraak is een belangrijk signaal dat grotere bouwprojecten door kunnen gaan, ondanks de stikstofuitspraak.
De ADC-toets houdt in dat projecten doorgang kunnen vinden als er geen alternatief (A) is, sprake is van een dwingende reden (D) van groot openbaar belang en als daarbij compensatie (C) van schade aan de natuur plaatsvindt.