Jurisprudentieoverzicht invordering verbeurde dwangsommen

Jurisprudentieoverzicht invordering verbeurde dwangsommen

De bevoegdheid van een bestuursorgaan om verbeurde dwangsommen in te vorderen verjaart door verloop van één jaar na de dag, waarop de dwangsom is verbeurd (artikel 5:35 Awb). Uit de rechtspraak blijkt dat zich vele complicaties kunnen voordoen bij de invordering van verbeurde dwangsommen. Een rij van uitspraken over aanmaningen die niet volledig voldeden aan de eisen van artikel 4:112 Awb.