Geen onderzoek door gemeente naar inbezitneming grond: eigen schuld?

Geen onderzoek door gemeente naar inbezitneming grond: eigen schuld?

De Hoge Raad heeft in 2017 geoordeeld dat degene die zijn eigendom is verloren aan een bezitter te kwader trouw, die bezitter op grond van onrechtmatige daad kan aanspreken. De bezitter kan dan worden veroordeeld tot schadevergoeding in natura, in welk geval de in bezit genomen zaak moet worden overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaar.
Na het arrest van de Hoge Raad is in verschillende procedures over inbezitneming van grond een vordering op basis van onrechtmatige daad ingesteld. Gerechtshof Amsterdam laat zich in de onderhavige casus uit over de vraag of het nalaten van eigen onderzoek naar inbezitnemingen als eigen schuld van de oorspronkelijke eigenaar (in casu een gemeente) moet worden gezien.