Bestuurder van rechtspersoon die gedraging liet voortbestaan overtrad Wet milieubeheer

Bestuurder van rechtspersoon die gedraging liet voortbestaan overtrad Wet milieubeheer

Bij milieuovertredingen en de daaropvolgende handhaving door het bevoegd gezag speelt regelmatig de vraag wie als overtreder kan worden aangemerkt. Nu de wetgever heeft besloten dat een sanctie niet alleen kan worden opgelegd aan degene die de gedraging in fysieke zin verricht, maar ook aan degene die daarvoor maatschappelijk gezien verantwoordelijk is, betekent dat in veel gevallen dat (de leiding van) een bedrijf of instelling als overtreder zal kunnen worden aangemerkt. Dit geldt ook voor een bestuurder die van de gedraging in kwestie op de hoogte was, maar daaraan geen einde maakte.