Rechtszekerheid in een omgevingsplan

Rechtszekerheid in een omgevingsplan

De gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een 'omgevingsplan' vast voor het buitengebied. Het ging om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Bij het vaststellen van het plan is gebruikgemaakt van de mogelijkheden om van bepaalde wettelijke regels af te wijken en in aanvulling daarop regels te stellen. Er zal daarbij een balans moeten worden gevonden tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.