Uitspraak gerechtshof in klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven

Uitspraak gerechtshof in klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. De rechter moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid, en moet daarbij rechtstreeks werkende bepalingen van verdragen waarbij Nederland partij is, toepassen, aldus de plaatsvervangend procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink.