Actualiteiten Afvalstoffenrecht 2018/2019

Actualiteiten Afvalstoffenrecht 2018/2019

In het afgelopen jaar zijn in rechte diverse uitspraken gedaan over de definitie van een 'afvalstof'. De jurisprudentie over dit centrale begrip in het afvalstoffenrecht blijft in ontwikkeling. Verder kwam in de rechtspraak een aantal zaken naar voren waarbij stoffen of voorwerpen die als een 'afvalstof' kunnen worden beschouwd niet onder de generieke afvalstoffenrechtelijke bepalingen vallen, maar onder specifieke juridische regimes.